top of page
Mac Masaüstü

AG MARINE SOLUTIONS

Denizcilik Mühendislik

HAKKIMIZDA

Günümüzde deniz ekosistemlerinin, sektörlerinin ve toplumlarının dinamikleri ve öncelikleri hızla değişiyor. Artan insan nüfusunun gıda, ecza, kozmetik, taşımacılık, enerji, hammadde ve istihdam gibi çeşitlenen ihtiyaçlarını karşılamak için deniz sektörlerinin Mavi Büyüme kavramıyla gelişim potansiyelini gerçekleştirmesi öngörülüyor. Rekabetçi ve sürdürülebilir bir mavi büyüme için geleneksel yöntemlerin, uygulamaların ve yaklaşımların, gelişen bilgi ve teknolojilerle güçlendirilmesi veya daha yenilikçi yöntemlerle değiştirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda denizcilik sektörlerinin Endüstri 4.0 çağında rekabetçi bir gelişim sağlaması için yeni değer zincirlerinin oluşturulması ve uygulanması ön plana çıkıyor.

 

AG Marine Solutions (AGMS), denizciliği sektörler arası ve sektör içi dinamikleriyle değerlendirerek ileri bilgi, teknoloji ve işbirliği modellerini ve Endüstri 4.0 teknolojilerini yenilikçi ve proaktif bir yaklaşımla çözüm süreçlerine taşıma misyonu ile 2017 yılında kuruldu. 15 yılı aşkın deneyimlerimize dayanarak kurduğumuz firmamız, deniz taşımacılığı, deniz ve kıyı turizmi, deniz avcılığı, deniz yetiştiriciliği, deniz biyoteknolojisi, deniz enerjisi, deniz madenciliği ve deniz araştırmaları alanlarında Ar-Ge, inovasyon ve işbirliği faaliyetlerini yürütmektedir. 

 

Vizyonumuz, denizcilik sektöründeki dönüşümü öncü bir şekilde yönlendirmek ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir ve yenilikçi bir yaklaşımla kullanarak gelecek nesiller için daha iyi bir dünya yaratmaktır.

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Gazihan, A. Deniz bölgelerinde ve şehirlerinde mavi büyüme odaklı çok katmanlı denizcilik yönetimi ve teknolojileri. 23. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 30 Mayıs-1 Haziran 2024, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Gazihan, A. Mavi büyümenin enerji verimliliğine ve karbon salınımı azaltımına etkisini güçlendiren politika destekli inovasyonlar. Global Denizcilik Kongresi, 20-21 Mayıs 2024, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, İstanbul.

Gazihan, A. Mavi büyümeyi inovasyonla güçlendirmek: deniz ve denizcilik sektörlerinin gelişiminde arz odaklı Ar-Ge’den talep odaklı Ar-Ge'ye geçiş. VI. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, 15-17 Mayıs 2024, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Gazihan, A. Zamanın içinde yolculuk: Denizcilikte modelleme ve simülasyon tarihi. Uluslararası Denizcilik Teknolojisi Tarihi Sempozyumu (HIMAT2024), 16-18 Mayıs 2024, Piri Reis Üniversitesi, İstanbul.

Gazihan, A. Denizcilikte kalkınmayı hızlandırmak: Sürdürülebilir mavi büyüme için yeni nesil yetenekler. 29. Uluslararası Denizcilik Eğitmenleri Birliği (IMLA29) Konferansı, 25-28 Eylül 2024, Piri Reis Üniversitesi, İstanbul. 

Gazihan, A., Arslan, O., Bal-Besikci, E. Mavi büyüme oyunu, yarışması ve puzzle: geleceğin mavi büyüme kaptanlarına yönelik yeni nesil vatandaş bilimi girişimleri. VI. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, 15-17 Mayıs 2024, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Gazihan, A., Atabay, H., Tan, İ., Evcen, A. Türkiye Denizlerinde 2020-2022 dönemi besin ağı değerlendirmesi. VI. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, 15-17 Mayıs 2024, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Gazihan, A., Uysal, Z. Oligotrofik deniz ekosistemlerinde ötrofikasyon kaynaklı mikrobiyal ekoloji dinamikleri: Mersin Körfezi Sonuçları. 11. Uluslararası Ekoloji Sempozyumu 'Su ve İklim Değişikliği’, 29 Mayıs – 1 Haziran 2024, Sinop Üniversitesi, Sinop.

Gazihan, A. Türkiye bölgesel deniz ekosistemlerinde sürdürülebilir balıkçılık için ekolojik modelleme. 11. Uluslararası Ekoloji Sempozyumu 'Su ve İklim Değişikliği’, 29 Mayıs – 1 Haziran 2024, Sinop Üniversitesi, Sinop.

Gazihan, A. Mavi büyüme ile daha iyi bir dünya için teknoloji destekli deniz ve kıyı turizmi. 5. Kıtalar Arası Turizm Yönetim Konferansı, 1-4 Mayıs 2024, Windsor Hotel & Convention Center, İstanbul.

Modern Ofis

NELER YAPIYORUZ?

2024-2026 - Mavi Büyüme Kaptanları (Avrupa Birliği Marie Skłodowska Curie eylemleri kapsamında finanse edilen MSCA ve Vatandaşlar Girişimi - Çağrı Kodu: HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01 ve  Avrupa Denizcilik Günü ile bağlantılı proje).

2020-2023 yıllarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) koordinasyonunda yürütülen "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme (DEN-İZ) Programı" kapsamında tüm Türkiye Denizleri AB Deniz Strateji Çerçeve Direktifleri Tanımlayıcı 4: Besin Ağı'nın İyi Çevresel Durumu'nu modelleme ve istatistik analiz yöntemleriyle araştırdık.

 

2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası'na katkı verdik. 

2021 yılında, AB Ufuk Avrupa Programı'nda denizcilik sektörünün geleceğine yönelik yenilikçi gelişmeleri sektör paydaşlarıyla interaktif bir şekilde değerlendirdiğimiz "AB Ufuk 2020'den Ufuk Avrupa'ya: Denizcilik İnovasyon Günleri" etkinliğini koordine ettik.

2019 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) koordinasyonunda yürütülen "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme (DEN-İZ) Programı" kapsamında Akdeniz için AB Deniz Strateji Çerçeve Direktifleri Tanımlayıcı 4: Besin Ağı değerlendirme çalışmasını gerçekleştirdik.

2018-2019 yıllarında Deniz 4.0 Programı ile deniz sektörünün dijital dönüşüm potansiyelini araştırdık ve 5 farklı teknoparkta 100'ün üzerinde deniz sektörü temsilcisinin katıldığı Deniz 4.0 Sinerji Buluşmalarını başarıyla koordine ettik.

 

2017-2018 yıllarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uhdesinde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen "Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi"nin geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli rol üstlendik.

 

Ayrıca, 2017-2018 yıllarında AB Karadeniz Mavi Büyüme Ar-Ge Stratejisi'nin Geliştirilmesi Çalışma Grubu'nda aktif olarak görev aldık.

KURUCU GENEL MÜDÜR

DR. AYŞE GAZİHAN

Email: ayse@agmarinesolutions.com

Türkiye ve Avrupa denizleri oşinografisi ve denizcilik sektörleri alanlarında yaptığı çalışmalarla Endüstri 4.0 çağında akıllı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir Mavi Büyüme için yenilikçi Ar-Ge, inovasyon ve iş birliği çözümleri üzerine uzmanlaşmıştır. 2017 yılında Araştırma Görevlisi kadrosunda yer aldığı ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde lisansüstü eğitimini tamamlayarak doktor ünvanını almış ve AG Marine Solutions'u kurmuştur. 

15 yılı aşan profesyonel iş hayatı süresince ulusal ve uluslararası lider kurumlarla iş birliği içerisinde 30’un üzerinde bilimsel, sektörel ve toplumsal projenin (AB 6 ve 7. Çerçeve, AB UFUK 2020 ve UFUK AVRUPA, TÜBİTAK, Bakanlık, Kalkınma Ajansı ve Belediye projeleri) geliştirilmesinde ve gerçekleştirilmesinde aktif görev almıştır. 15 ülkede 20’nin üzerinde konferans konuşması yapmış, çalışma ziyaretlerinde bulunmuş ve ileri düzey eğitimlere katılmıştır. 

7Deniz Dergisi Yazı

DARGEB Ufkun Dergisi Röportaj

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Gazihan_DARGEB_edited.jpg
Office Hallway

"Büyük sonuçlar, büyük tutkuları gerektirir"

Heraklitos

İLETİŞİM

AG Marine Solutions Denizcilik Mühendislik Ltd. Şti.

AGMS

Adres: Ataturk Mah. Ertugrul Gazi Sok. Metropol Istanbul 34758 Atasehir / Istanbul

Tel: +90 216 970 2112

Email: info@agmarinesolutions.com

bottom of page