top of page
Spinner Yunusları

DENİZ ARAŞTIRMALARINDA YENİ TRENDLER

Denizler, okyanuslar ve kıyısal alanlar insan aktiviteleri ve atmosferde artan sera gazlarının etkisi ile günümüzde geçmiş 300 milyon yıldan daha hızlı değişiyor. Deniz araştırmaları, deniz ekosistemlerinin mevcut durumu, işleyiş ve dinamiklerini, kısa ve uzun vadeli değişimlere sebep olan iklim değişimi de dahil olmak üzere farklı baskı kaynaklarının ekosistem servisleri üzerindeki etkilerini ve etkileşimlerini inceliyor.

 

Deniz suyu ve tabanının fiziksel, kimyasal, biyolojik, habitat, deniz tabanı özellikleri ve bütünlüğü, çeşitli sensör ağları, deniz suyu ve tabanı örnekleme sistemleri, zaman serileri, laboratuvar analiz cihazları ile araştırılıyor. Bu süreçlerin kapsamını genişletmek, maliyetini düşürmek ve verimliliğini arttırmak için öğrenen, kendi kendini yöneten ve sürdüren izleme çalışmaları, bütünleşik deniz gözlem sistemleri, insansız otonom araçlar ve ilişkili alt yapıları, uygun model ve servisler, veri depolama, yönetim ve erişimi (“mavi bulut”) konularında çalışmalar yapılıyor.

 

Copernicus Deniz Çevresi İzleme Servisi, Veri Toplama Çerçevesi ve Avrupa Deniz İzleme ve Veri Ağı –Emodnet gibi araştırma, koordinasyon ve iş birliği platformları geliştiriliyor. Teknoloji ile güçlendirilen deniz araştırmalarının İyi Çevresel Durum hedeflerine ulaşmayı ve deniz kaynak kullanımı sürdürülebilirliğini desteklemesi bekleniyor."

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge

GÜNCEL

.......

DÖKÜMANLAR

.......

bottom of page