top of page
Balık ağı

DENİZ AVCILIĞINDA YENİ TRENDLER

"Balıkçılık yılda 270 milyar USD dünya gayrisafi hasılasına katkı, 300 milyon kişiye istihdam ve 3 milyar kişiye temel besin kaynağı sunarak mavi ekonominin önemli bir bileşenini oluşturuyor. Avcılığın mavi ekonomiye katkısının devamlılığı için sektörün Ortak Balıkçılık Politikası ile uyum içerisinde sosyo-ekonomik ve ekolojik koşulları dikkate alan maksimum sürdürülebilirliği sağlayan, yönetim, izleme ve kontrol stratejileri, yenilikçi teknoloji ve uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. 

 

Yenilikçi yaklaşımlarla av performansının geliştirilmesi ve yakıt tüketiminin azaltılması ile avcılık operasyonlarının maliyetini düşürmek ve verimliliğini arttırmak öncelikli konular arasında. Aynı zamanda hedef dışı avın azaltılması, avcılık sırasında deniz tabanına etkinin en aza indirilmesi ve karbon ayak izinin düşürülmesi sektörün çevresel hedefleri arasında bulunuyor. Bu hedefleri gerçekleştirecek bilimsel bakış açısıyla; yeni, dayanıklı ve otonom balıkçılık ekipmanları ile donanımlarının geliştirilmesi ön plana çıkıyor. 

 

Balıkçıların operasyonlarda kesin ve güvenilir bilgilere ve çevresel verilere erişimini sağlayan yenilikçi sistemler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Elde edilen avın; i) güverteye alınır alınmaz türüne, boyutuna ve ekonomik değerine göre gerçek zamanlı gözlendiği, ii) bu bilgilerin GPS verisi ile birlikte bulutta toplandığı ve çeşitli medyalar aracılığıyla ilgili paydaşlarca izlenebildiği, iii) kotaların takip edilebildiği ve iv) daha iyi pazarlama ve satışın sağlanabildiği bütünleşik sistemler geliştiriliyor. Avcılık ürünlerinin pazarlamasındaki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması, katma değerinin yükseltilmesi ve kıyı topluluklarındaki ekonomik aktivite çeşitliliğinin arttırılması sektörün gündeminde yer alıyor." 

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge

GÜNCEL

.......

DÖKÜMANLAR

.......

bottom of page