top of page
Petri Dish closeup

DENİZ BİYOTEKNOLOJİSİNDE YENİ TRENDLER

"Artan insan nüfusu ve iklim değişimine karşılık gıda, enerji, ecza, kozmetik ve ham madde kaynaklarının gelecekte yetersiz kalacağı öngörülüyor. Denizlerde yaşayan biyolojik unsurların ürün/hizmet/fayda üretilmesinde kullanılması olarak tanımlanan deniz biyoteknolojisi, deniz ve okyanuslardaki canlıların benzersiz biyoçeşitliliğindeki potansiyelin kullanılmasını sağlayarak çevre ve iklim değişimi risklerinde de etkili rol oynayarak ham madde geliştirme fırsatı sunuyor. 

 

Moleküler biyoloji, gen, protein ve metobalizma araştırmaları, hücre biyolojisi ve fizyolojisi veya ekoloji gibi alanlarda gelişen bilim ve teknolojilerle gıda (yetiştiricilik), insan sağlığı ve refahı (kanser ilaçları, ağrı kesiciler, antibiyotikler, kozmetikler, gıda katkı maddeleri), enerji (biyodizel), koruma (deniz ekosistemleri habitat restorasyonu veya biyolojik iyileştirme) ve yeni endüstriyel ürünler ve süreçler (enzimler, biyopolimerler, biyomateryaller veya alg biyorafinerileri) gibi ihtiyaç duyulan katma değerli değer zincirleri ve ürünler geliştiriliyor. 

 

Biyoteknolojik uygulamalar daha az karasal alan gereksinimi, tarımsal değeri olmayan arazilerin kullanılabilmesi, seragazı/kirletici salınımı olmaması, stabil su kullanımı, önemli miktarda karbon tutma ve depolama gibi avantajlarları beraberinde getiriyor. Ar-Ge ve üretim sistemlerinin düşük maliyetli, otonom ve verimli sistemlere dönüştürülmesi ön plana çıkıyor.Deniz biyoteknolojisi alanında düşük çevresel etkiyle yapılan bu ve benzeri uygulamalar, geleneksel ve giderek maliyeti artan denize yönelik faaliyetlerin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğinin gelişmesinde araç olarak görülüyor."

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge

GÜNCEL

.......

DÖKÜMANLAR

.......

bottom of page