top of page
shutterstock_242245618.jpg

DENİZ ENERJİSİNDE YENİ TRENDLER

"Küresel enerji ihtiyacının 2030-35 yıllarında %35-50 büyüyeceği öngörülüyor. Deniz enerjisi dünyada artan enerji ihtiyacını karbon ayak izi düşük biçimde sosyal ve ekonomik gelişmeye de katkı sağlayarak karşılamak için önemli bir potansiyel barındırıyor. 

 

Açık deniz rüzgar çiftlikleri en hızlı büyüyen mavi ekonomi aktivitesi olarak özellikle Avrupa’da hızla yaygınlaşırken deniz akıntıları, gel-gitleri ve dalgalarından ve az da olsa bazı bölgelerde deniz suyunun sıcaklık ve ve tuzlululuk farklılıklarından da enerji üretimi gerçekleştiriliyor. Yönetim ve görsel etki bakımlarından avantajlara sahip yüzer rüzgar santralleri, karadan daha yüksek enerji potansiyeline erişim sağlayabiliyor. Bu alanda demirleme ve yüzdürme sistemleri, dinamik kablolama, kurulum teknolojileri, işletme ve bakım konseptleri üzerinde çalışmalar yapılıyor. Kıyı rüzgar santrallerinin verimliliğini arttırmak için pervane, jeneratör, aktarma organı ve destek yapıları iyileştiriliyor.

 

Dalga enerjisi üretiminde, dalgadaki enerjiyi yakalayan konventerlar ve bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren güç kaldırıcı sistem teknolojileri (türbin, jeneratör, deniz tabanı güç elektronikleri, vektör dönüştürücü ve deniz altı dışa aktarım kabloları ile birlikte) geliştirilerek yakalama ve dönüştürme verimliliğinin arttırılması, maliyetinin azaltılması amaçlanıyor. Deniz ortamında uzun ömüre, yüksek dayanıklılığa sahip gel-git enerji cihazlarının bütünleşik dizaynı ve testleri yapılıyor. 

 

Yeni nesil akıllı sensörler ile oluşturulan iletişim sistemleri ile yenilenebilir deniz enerjisi üretim sistemlerinde arıza tespiti yapabilen, tahmin edebilen ve önlem alabilen operasyonlar ve önleyici bakım süreçleri mümkün hale geliyor.Deniz enerjisinin temel hedefleri arasında KW başına daha düşük yatırım, KWh başına daha düşük maliyet, sürdürülebilir, sürekli ve tahmin edilebilir enerji üretimi, bütünleşik enerji depolama sistemleri geliştirilmesi, kolay yapılandırma, kurulum ve bakım yer alıyor."

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge

GÜNCEL

.......

DÖKÜMANLAR

.......

bottom of page