top of page
kjl.png

DENİZ MADENCİLİĞİNDE YENİ TRENDLER

Açık deniz mineral, petrol ve gaz araştırmaları ve kullanımı, artan enerji ve mineral kaynakları ihtiyacını karşılamak için dünyadaki birçok devletin gündemine taşınıyor. Daha önce maliyeti yüksek olan bu operasyonlar kolayca erişilebilir karasal kaynakların azalması ve ileri teknolojinin maliyetinin azalarak yaygınlaşması ile günümüzde giderek uygulanabilir hale geliyor. 

 

Deniz tabanı ve taban altı karakterizasyonu, denizel kaynakların araştırılması gibi çalışmalar, farklı ayrımlılıkta sismik ölçümler başta olmak üzere, batimetri ve yanal tarama sonarı gibi deniz jeofiziği çalışmalarının uygulanmasıyla gerçekleştiriliyor. Daha geniş alanlarda, düşük maliyet ve yüksek emniyetle mineral ve ham madde içeriklerinin haritalandırılması ve kullanımı için günümüzde iş birliği içerisinde hareket eden deniz robotları takımlarından oluşan otonom, güvenilir ve maliyeti düşük teknolojiler geliştiriliyor. 

 

Gelişmiş su altı algılama, alansal farkındalık, deniz seyiri ve pozisyonlama teknolojileri ile güçlendirilen, ileri seviyede işbirlikçi ve ağ kontrollü, navigasyon sistemleri ile koordine edilen çok sayıda su üstü ve altı deniz robotları bir takım olarak bilgiyi paylaşarak etkileşim kuruyor. Bu sistemler operasyonel maliyetleri düşürürken özel donanıma sahip gemi ihtiyacını azaltıyor ve dalgıçların görev emniyetini arttırıyor. 

 

Açık deniz yapılarının kurulumu, sürdürülebilirliği ve tamiri, çevresel etkinin gerçek zamanlı izlenmesi için benzer şekilde bütünleşik çözümler geliştiriliyor. Deniz madenciliğinde sirküler ekonomi hedefi ile uyumluluk içerisinde, hassas deniz ekosistemlerine zarar vermeyen ileri bilgi ve teknolojilerle halihazırda erişilemeyen mineral kaynaklarının ekonomik biçimde kullanılması ve böylece stratejik olarak önemli mineral kaynaklarının çıkarılması için yatırım yapılmasının kolaylaştırılması hedefleniyor.

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge

GÜNCEL

.......

DÖKÜMANLAR

.......

bottom of page