top of page
s4.png

DENİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNE YENİ TRENDLER

Artan insan nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için 2050 yılında %70 daha fazla besin üretilmesi gerektiği öngörülüyor. İklim değişimi ile birlikte doğal kaynakların rasyonel kullanımının önemi artarken pazar ve pazarlamada artan rekabetin söz konusu olduğu günümüzde yetiştiricilik yüksek besin değerli, fiyat olarak erişilebilir ve güvenilir gıda talebini karşılamak için önemli bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyeli kullanmak ve geliştirmek için yetiştiricilikteki sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutunun teknolojik inovasyonlarla güçlendirilmesi ve su ürünleri yetişticilik ürünlerine yönelik toplumsal kabul edilebilirliğin arttırılması gerekiyor. 

 

Hayvan sağlığını ve refahını hedefleyen sorumlu yetiştiricilik uygulamaları, akıllı yem teknolojileri ve yemleme yönetimi, biyo-teknik verimlilik ve ekonomik performans, pazar ve pazarlama, rekabet, müşteri memnuniyeti, ürünlerin duyusal ve besinsel değerinin optimize edilmesi, tür çeşitliliği ve alternatif türlerin üretim döngülerininin kısaltılması, bio-güvenlik ve sağlık yönetimi sektörün gündeminde yer alıyor. 

 

Var olan, gelişen ve potansiyel pazarlar dikkate alınarak biyosensörler, nesnelerin interneti ve yapay zeka uygulamaları ile verimli, düşük maliyetli, yüksek karlı ve sıfır atık hedefli üretim ve izleme süreçlerinin geliştirilmesi, test edilmesi, uygulanması ve ölçeklendirilmesi ön plana çıkıyor. Sektördeki iyi yetiştiricilik uygulamalarının paylaşılması ve yeni iş fırsatlarının sağlanması ile endüstriyel partnerler arasındaki bağların sağlamlaştırılması hedefleniyor. 

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge

GÜNCEL

.......

bottom of page