top of page

MAVİ BÜYÜME İÇİN YENİ NESİL İŞLER,

YENİLİKÇİ İŞBİRLİKLERİ​

Günümüzde deniz ekosistemlerinin, sektörlerinin ve toplumlarının dinamikleri ve öncelikleri hızla değişiyor. Artan insan nüfusunun gıda, ecza, kozmetik, taşımacılık, enerji, hammadde ve istihdam gibi çoğalan ihtiyaçlarını karşılamak için deniz sektörlerinin gelişme potansiyelini Mavi Büyüme ile gerçekleştirmesi öngörülüyor. Rekabetçi ve sürdürülebilir bir mavi büyümede geleneksel yöntem ve uygulamaların gelişen bilgi ve teknolojilerle güçlendirilmesi veya tamamen yenileri ile değiştirilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra deniz sektörlerinin Endüstri 4.0 çağında rekabetçi gelişimine katma değer üreterek ivme kazandıran yeni değer zincirlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ön plana çıkıyor.

Tüm bunlar için mavi büyümeyi sektörler arası ve sektör içi dinamikleri ve derinlikleri ile bir bütün olarak tanıyan, en ileri bilgi, teknoloji ve işbirliği modellerini çözüm süreçlerine başarıyla taşıyan bir katalizöre ihtiyaç duyuluyor. 10 yılı aşan deneyimlerimizden yola çıkarak bu ihtiyacı yenilikçi ve proaktif bir biçimde karşılamak üzere firmamızı 2017 yılında kurduk.  2018 yılında Deniz 4.0 Programı ile deniz sektörlerinin dijital dönüşüm potansiyelini araştırdık ve 5 teknoparkta 100’ün üzerinde deniz sektörleri dijital dönüşüm müştereğinin katılımı ile Deniz 4.0 Sinerji Buluşmalarını koordine ettik. 2019 yılında derinleştirdiğimiz araştırmalarımızı bir adım ileriye taşıyarak Mavi Büyüme İçin Deniz ve Denizcilik Ar-Ge, İnovasyon ve İşbirliği Merkezi ve Forumu (Mavi Büyüme Merkezi ve Mavi Büyüme Forumu) projelerimizi hayata geçirdik.

Strateji Geliştirme,  Proje Mimarisi, Proje Uygulama ve Eğitim Departmanlarından oluşan AGMS Mavi Büyüme Merkezi, mavi ekonominin bileşenlerini oluşturan deniz araştırmaları, deniz taşımacılığı, deniz ve kıyı turizmi, deniz avcılığı, deniz yetiştiriciliği, deniz enerjisi, deniz madenciliği ve deniz biyoteknolojisi alanlarında Endüstri 4.0 teknolojileri entegrasyonunu kapsayarak faaliyet göstermektedir. Mavi büyüme için yeni nesil proje, ürün ve servisler üretmek üzere deniz sektörleri, sektör paydaşları ve sektörel dijital dönüşüm müşterekleri arasında 3 boyutlu diyalog ve etkileşim sağlayan AGMS Mavi Büyüme Forumu, uluslararası seviyede yenilikçi  bir çalışma ekosistemi oluşturmaktadır.  

table.jpg
bottom of page