top of page
s1_edited.png

MAVİ BÜYÜMEDE YENİ TRENDLER

"Günümüzde 1.3 trilyon Avro düzeyinde bir ekonomi ürettiği tahmin edilen deniz sektörlerinin 2030 yılında iki katından daha fazla büyüyeceği öngörülüyor. Mavi Büyüme olarak adlandırılan bu büyümenin deniz ve okyanusların sağlığı, üretkenliği, güvenliği, emniyeti ve dayanıklılığı korunarak barındırdıkları potansiyelin çeşitli deniz ve denizcilik endüstrileri tarafından akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı kullanımının geliştirilmesi ile gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede ekosistemlerin iyileşmesine, iklim regülasyonuna, küresel gıda güvenliğine, enerji ve ham madde gereksinimlerine, insan sağlığına, refahına, istihdama ve ekonomiye katkı sunulması amaçlanıyor. 

 

Büyük yatırımları riske atmamak, yeni deniz değer zincirleri geliştirilmek, yeni marketler oluşturmak ve mavi inovasyonların laboratuvardan markete çıkışını hızlandırmak mavi ekonominin öncelikleri arasında yer alıyor. Daha önce ayrı kollarda ilerleyen deniz sektörleri ve KOBİ’ler, büyük şirketler, araştırma enstitüleri ve yenilikçi oyuncular arasında yeni nesil sinerjiler ve kümelenmeler teşvik ediliyor. 

 

Kıyı mühendisliği çözümleri, Deniz Alan Planlama, Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi ve Ekosistem Temelli Yaklaşım prensipleri ile karar alma mekanizmaları desteklenirken, elektronik altyapılar, çeşitli sektörlerin alansal ve ekonomik verimliliği gözeterek ortak kullanabileceği çok amaçlı altyapılar, platformlar, gemiler ve servisler üzerinde çalışılıyor. 

 

Birçok uluslararası anlaşmaya, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ve İyi Çevresel Durum kriterlerine katkı sağlamakla birlikte odağında ‘düşük karbon’, ‘endüstrileri ve servisleri dijitalleştirme ve dönüştürme’ ve ‘sirküler ekonomi’ var."

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge

GÜNCEL

.......

DÖKÜMANLAR

.......

bottom of page