table.jpg

MAVİ BÜYÜME

FORUMU

Mavi Büyüme Forumu, deniz ve denizcilik alanında yeni nesil uygulama, proje, ürün ve servisler üretmek üzere tamamlayıcı uzmanlıklara sahip kişi ve kurumları yenilikçi bir çalışma ekosisteminde buluşturmaktadır.

Uluslararası Mavi Büyüme Forumu, deniz ve denizcilik alanında yeni nesil uygulama, proje, ürün ve servisler üretmek üzere deniz ve denizcilik sektörleri, sektör paydaşları ve sektörel dijital dönüşüm müşterekleri arasında kurduğu 3 boyutlu diyalog ve etkileşimle yenilikçi ve rekabetçi bir çalışma ekosistemidir.  

 

2019 AB Mavi Ekonomi Raporu'ndaki güncel sektör sınıflandırması ile (kıyı belediyeleri tarafımızca eklenmiştir) yukarıdaki mavi ekonomi faaliyet alanlarında; 

  • Yenilikçi gündemleri, öne çıkan gelişmeleri, proje çağrılarını ve diğer fırsatları takip etmek, 

  • Dijital / fiziki ortamlarda düzenlenecek öncelikli/stratejik değerlendirme toplantıları, proje pazarları ve çağrıya özel konsorsiyum kurma / proje yazma eğitimleri gibi etkinliklerinden haberdar olmak ve/veya etkinlik talebinde bulunmak,

  • Mavi büyüme konusundaki faaliyet alanınızda proje/uygulama/etkinlik partner/katılımcısı arayanlar tarafından ulaşılmak ve proje/uygulama/etkinliklerinize uygun partner/katılımcı aramak için

ENDÜSTRİ 4.0 ÇAĞINDA DENİZCİLİĞİN GÜCÜ VE MAVİ BÜYÜME POTANSİYELİ

Uluslararası düzeyde güncel bir durum analizi yaptığımızda deniz ve denizcilik sektörlerinin sahip olduğu gücün ve mavi büyüme potansiyelinin sektörde doğrudan faaliyet gösteren özel şirketler ve bilim insanlarının içinde deniz kelimesi geçen araştırmaları ile sınırlı olmadığı görülmektedir. Bu noktada göz önüne alınması gereken üç farklı boyut bulunmaktadır;

1. Aynı deniz alanını, benzer bilgi, teknoloji, platform ve alt yapıları kullanan farklı deniz sektörlerinin birbirlerine katabileceği güç ve büyüme potansiyeli,

2. Stratejik bir büyüme planında özel sektör, araştırma, kamu ve STK'ların birlikte hareket etmesinden oluşacak güç ve büyüme potansiyeli,

3. Çok farklı sektörler için geliştirilmiş Endüstri 4.0 teknolojilerinin deniz sektörlerine uygulanması ile oluşacak güç ve büyüme potansiyeli.  

 

MAVİ BÜYÜMEDE REKABETÇİ BİR İVME İÇİN 3 BOYUTLU DİYALOG

Denizciliğin gerçek gücünü anlamak ve rekabetçi bir mavi büyüme ivmesi yakalayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz Ar-Ge, inovasyon ve işbirliklerini geleneksel yaklaşımlarımızın üzerine ilave olarak; 

1. Araştırmadan taşımacılığa, biyoteknolojiye, yetiştiriciliğe, avcılığa, turizme, madenciliğe ve enerjiye deniz sektörleri arasında,

2. Her deniz sektörünün özel sektör, araştırma, kamu ve STK paydaşları arasında ve

3. Dijital dönüşüm müştereklerini oluşturan teknoloji kullanıcıları  ve teknoloji üreticileri arasında olmak üzere 3 boyutlu bir diyalog üzerine kurmamız gerekmektedir.

3 BOYUTLU MAVİ BÜYÜME DİYALOĞU STRATEJİK ROTASI

Mavi Büyüme'nin rotasını uluslarası yenilikçi gündemleri takip ederek oluşturduğumuz aşağıdaki stratejik bilgiler oluşturmaktadır; 

  • Güncel sektörel durum tespitleri ve gelecek öngörüleri, sektörün güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri (SWOT),

  • Sektörel Akıllı Uzmanlaşma Stratejileri (SSS), kapasite geliştirme ihtiyaçları, rekabet gücü arttırma ve yatırım fırsatları, 

  • Çözüm süreçlerinde ve dijital dönüşüm için kullanılabilir ileri bilgi ve teknolojiler, yenilikçi gelişmeler, başarılı Ar-Ge, inovasyon  ve iş birliği modelleri ve fon oluşturma fırsatları.

MAVİ BÜYÜME STRATEJİK ROTASINDA BULUŞMAYA, MAVİ BÜYÜME FORUMU'NA DAVET

​​​

Tüm denizcilik sektör paydaşlarını ve denizciliğe uygulanan veya uygulama potansiyeli olan Endüstri 4.0 teknolojileri üreticisi uzmanları 3 boyutlu mavi büyüme diyaloğu ile denizciliğimize rekabet gücü kazandıracak yenilikçi Ar-Ge, inovasyon ve işbirliği temelli yeni proje, ürün ve servisler üretmek üzere  Mavi Büyüme stratejik rotasında buluşmaya, Mavi Büyüme Forumu'na davet ediyoruz.

MAVİ BÜYÜME FORUMU ÇALIŞMA YÖNTEMİ​

Katılımcı kişi ve kurumlar Mavi Büyüme Forumuna mevcut tüm faaliyet alanlarını aşağıdaki üç düzlemde tanımlayarak ücretsiz olarak kayıt olmaktadır. 

1) Deniz sektörleri (deniz taşımacılığı, deniz canlı kaynakları, deniz ve kıyı turizmi vb),

2) Sektör paydaşlığı (özel sektör, araştırma, kamu yönetimi, STK vb.) ve,

3) Endüstri 4.0 teknolojileri (büyük veri, bulut, yapay zeka, otonom sistemler, nesnelerin interneti vb)

 

Kayıt işleminin ardından Mavi Büyüme Forumu üyelerimiz 3 boyut üzerinde tanımladığı deniz ve denizcilik faaliyet alanlarında;

  • Yenilikçi gündemleri, öne çıkan gelişmeleri, proje çağrılarını ve diğer fırsatları takip edebilir, 

  • Dijital / fiziki ortamlarda düzenlenen öncelikli/stratejik değerlendirme toplantıları, proje pazarları ve çağrıya özel konsorsiyum kurma / proje yazma eğitimleri gibi etkinliklerinden haberdar olabilir ve/veya etkinlik talebinde bulunabilir, 

  • İlgili faaliyet alanında proje/uygulama/etkinlik partner/katılımcısı arayanlar tarafından ulaşılabilir ve/veya proje/uygulama/etkinliklerine uygun partner/katılımcı arayabilir.

Faaliyetleri birden fazla deniz ve denizcilik sektörlerini kapsayan üyelerimiz tek kayıt formunda ilgili alanları belirterek ilgili Mavi Büyüme Forumu çalışma gruplarında yer almaktadır.

 

Kayıt formunda paylaşılan kişisel bilgiler işbirliklerine veya ilgili etkinliklere davet amacıyla üyelerin ilgili talebi onaylaması halinde onayladığı kişilerle paylaşılmaktadır. 

 

Mavi Büyüme Forumu'na katılım ücretsizdir ve forum üyeleri dilediği zaman bilgi maili almayı durdurarak forum üyeliğinden ayrılabilir.

MAVİ BÜYÜME FORUMU KATILIM

Form başarıyla gönderildi